کارت مخصوص ماشین های تزریق پلاستیک VX40,VX60

قابل استفاده بر روی درایوهای VX40 و VX60 جهت استفاده از درایو بر روی ماشین های تزریق پلاستیک

این مدل دستگاه ها جهت صرفه جویی در مصرف انرژی بر روی ماشین های تزریق پلاستیک نصب می گردند.