سری VX2 - تک فاز
درایو تکفاز ورودی 220V در توان های 0.75kW - 1.5kW - 2.2kW
  • ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی : 5 ورودی دیجیتال بصورت ON/OFF
  • ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی : ورودی آنالوگ AI1
  • خروجی رله : یک رله خروجی قابل برنامه ریزی 
  • خروجی دیجیتال : یک خروجی ترانزیستوری open collector
  • خروجی آنالوگ : یک خروجی آنالوگ 0.4 تا 20mA یا 0 تا 10 ولت

  • محدوده ولتاژ ورودی : 220V+15%
  • محدوده فرکانس ورودی :  47 ~ 63hz
  • محدوده ولتاژ خروجی : صفر تا ولتاژ نامی ورودی
  • محدوده فرکانس خروجی : 0~400Hz

راهنما اندازی یک برگی VX2-1PH
دفترچه راهنما
۹۹/۱۲/۱۳

دفترچه راه اندازی VX2-1PH
دفترچه راهنما
۰۰/۲/۷

راهنما راه اندازی سریع VX2-1PH
دفترچه راهنما
۰۰/۲/۷