سری EZ - تک فاز (توقف تولید)

درایو تکفاز ورودی 220V در توان های 0.75kW - 1.5kW - 2.2kW