کارت های VX , EX , LX , MX

کارت آپشن I/O

کارت آپشن I/O  مخصوص درایو های VX و  LX ...

کارت ارتباطی مدباس

کارت ارتباطی مدباس قابل استفاده برای درایو های LX ، VX و MX جهت ارتباط با درایو بر اساس پ...

کارت مخصوص ماشین های تزریق پلاستیک

قابل استفاده بر روی درایوهای VX جهت استفاده از درایو بر روی ماشین های تزریق پلاستیک این م...

کارت انکودر

کارت انکودر قابل استفاده برروی مدل VX و LX جهت راه اندازی سیستمهای حلقه بسته مخصو...

کارت مخصوص کنترل پمپ

جهت استفاده بر روی درایوهای مدل MX برای کنترل چندین پمپ با هم...