شرکت پرتوصنعت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

جناب آقای / سرکار خانم 
احتراما ، از حضرتعالی و همکاران محترم دعوت می نماییم از توانمندیهای شرکت پرتوصنعت در زمینه طراحی و تولید دستگاه های کنترل دور موتور
VFD، 6kV Medium Voltage و Low Voltage تا توان 400 کیلووات در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق دیدن فرمایید.
امید است با پذیرش دعوت این شرکت ما را مفتخر به دیدار نمایید.
زمان نمایشگاه : 29 آبان لغایت 2 آذرماه 1401
ساعتــــ بازدید : 9 الی 17
مکانــــــــــ : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 7- غرفه 224- شرکت پرتوصنعت