شرکت پرتوصنعت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

جناب آقای / سرکار خانم 
احتراما ، از حضرتعالی و همکاران محترم دعوت می نماییم از توانمندیهای شرکت پرتوصنعت در زمینه طراحی و تولید دستگاه های کنترل دور موتور
VFD، 6kV Medium Voltage و Low Voltage تا توان 400 کیلووات در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق دیدن فرمایید.
امید است با پذیرش دعوت این شرکت ما را مفتخر به دیدار نمایید.
زمان نمایشگاه : 9 لغایت 12 مهر ماه 1398
ساعتــــ بازدید : 9 الی 17
مکانــــــــــ : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 35 - غرفه 361 - شرکت پرتوصنعت