درایو مدیوم ولتاژ به توان ۱ مگاوات و ولتاژ ۶
۹۸/۴/۹

برای اولین بار در ایران درایو مدیوم ولتاژ به توان ۱ مگاوات و ولتاژ ۶ کیلوولت در شرکت پرتو صنعت برای شرکت نفت تولید و تست های جریان و ولتاژ نامی و تست عملکرد تحت نظارت مهندسین کارفرما انجام گردید و مورد تایید کامل قرار گرفت. در ماه اسفند سال 97 در شرکت نفت نصب گردید . از دوستانی که نیاز فعلی یا در آینده برای کاربرد درایو مدیوم ولتاژ دارند با واحد فروش پرتو صنعت هماهنگی های لازم را بعمل آورند.