اولین نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات۹۶/۵/۱۸

حضور شرکت پرتوصنعت در اولین نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری :  12الی 16 مرداد ۱۳۹۶

مکان : محل دائمی نمایشگاه شهرداری تهران (گفتگو)