شرکت پرتوصنعت در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و فاضلاب برق و الکترونیک مازندران - ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵۹۵/۲/۲۵

حضور  شرکت پرتوصنعت در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و فاضلاب برق و الکترونیک مازندران

زمان نمایشگاه : ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

محل برگزاری : مازندران - ساری - کیلومتر 7 جاده نکا - جنب ایران خودرو مرکزی