شرکت پرتوصنعت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی - ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت۹۵/۲/۲۵

حضور شرکت پرتوصنعت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی

زمان نمایشگاه : ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساعت بازدید : ۹ الی ۱۷

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن ۶ (ستصا) - غرفه ۹۱۲