نمایشگاه بین المللی سیمان ، بتن ، تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته۹۴/۱۱/۱۰
شرکت پرتوصنعت در هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان ، بتن ، تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته 

20 لغایت 23 دی 1394