شرکت پرتوصنعت نمایشگاه بین المللی صنعت

  • تاریخ : ۹۸/۷/۱۸

توضیحات :

شرکت پرتوصنعت در نوزدهمین نمایشگاه صنعت

زمان نمایشگاه : 18 لغایت 21 مهر ماه 1398
ساعتــــ بازدید : 9 الی 17
مکانــــــــــ : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38 - غرفه 3838 - پاویون صندوق نوآوری و شکوفایی - شرکت پرتوصنعت