بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ۹۸/۴/۹
حضور شرکت پرتوصنعت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ،  پالایش و پتروشیمی ایران در سالن 6 (ستصا) - غرفه 924