اطلاعات تماس


شرکت پرتو صنعت


تلفن
٨٨٦٦٢٢٨٨ (٢١) ٩٨+

نمابر
٨٨٨٨٧٨٠٩ (٢١) ٩٨+

پست الکترونیکی
info@partosanat.com

کد پستی
١٥١٧٨٤٣٣١٦

آدرس
تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان ونک نبش خیابان ١٤ - شماره ٢٤١٧

رسانه های اجتماعی

ارتباط با ما