رضایتمندی دو عدد درایو 315 کیلووات نصب شده روی کمپرسور هوای تاسیسات تقویت فشار ساوه
۹۶/۵/۲۳

شرکت انتقال گاز ایران 

رضایتمندی دو عدد درایو VX-315 کیلووات نصب شده روی کمپرسور هوای تاسیسات تقویت فشار ساوه 

دو دستگاه درایو  ساخت این شرکت که بر روی کمپروسورهای هوای ابزار دقیق تاسیسات تقویت فشار ساوه 2 و 3 از مرداد سال 95 نصب گردید که تا کنون در حال بهره برداری می باشد ، لذا باتوجه به علمکرد درایوها ، این منطقه رضایت خود از نحوه عملکرد دستگاه ها اعلام می دارد.رضایتمندی شرکت انتقال گاز ایران :

لینک دانلود  با فرمت ( PDF )