شرکت پرتوصنعت در اولین نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات
۹۶/۵/۸
شرکت پرتوصنعت در اولین نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات

12 الی 15 مرداد ماه 1396 

محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) سالن گلستان ، شرکت می کند. 

لذا خواهشمند است از توانمندی های شرکت پرتوصنعت در زمینه طراحی و تولید دستگاه های کنترل دور موتورVFD تا توان 400 کیلووات در این نمایشگاه بازدید بعمل آورید.

لینک رویداد