اخبار
۹۵/۵/۳۰
پیرو هماهنگی های به عمل آمده با شرکت های پرتو صنعت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، برنامه مع ...
۹۵/۵/۹
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی یک عدد درایو مدل vx دارای مشخصات Vector Control ساخت شرکت پرتوصنعت را جایگ ...
۹۵/۴/۱۸

شهرام دشت آبادی ، عضو هیئت مدیره و مدیر فروش شرکت پرتوصنعت در گفتگویی صمیمانه با ستصا ، در خصوص آ ...