شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت۹۶/۷/۴

حضور شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

زمان برگزاری :  14 الی 17 مرداد 1396

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران