شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق۹۶/۸/۱۳

حضور شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

زمان برگزاری :  13 الی 16 آبان 1396 

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران