شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق۹۶/۸/۱۳

حضور شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

زمان برگزاری :  13 الی 16 آبان 1396 

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت۹۶/۸/۱۳

حضور شرکت پرتوصنعت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

زمان برگزاری :  14 الی 17 آبان 1396

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات۹۶/۵/۱۸

حضور شرکت پرتوصنعت در اولین نمایشگاه تخصصی شرکتهای دانش بنیان برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری :  12الی 16 مرداد ۱۳۹۶

مکان : محل دائمی نمایشگاه شهرداری تهران (گفتگو)

شرکت پرتوصنعت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران۹۶/۲/۲۷

حضور شرکت پرتوصنعت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ،  پالایش و پتروشیمی ایران

زمان برگزاری :  ۱۶  الی ۱۹  اردیبهشت ۱۳۹۶

زمان برگزاری (میلادی) :  2017  6 - 9 May

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران ۹۵/۷/۲۶

حضور شرکت پرتوصنعت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

زمان برگزاری :  ۴  الی ۷ مهر ۱۳۹۵

زمان برگزاری (میلادی) :  2016  25 - 28 September 

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شرکت پرتوصنعت در نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز - ۶ الی ۹ خرداد ۱۳۹۵۹۵/۲/۲۶

حضور  شرکت پرتوصنعت در نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز

زمان برگزاری ۶ الی ۹ خرداد ۱۳۹۵

ساعت بازدید :۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

سالن پروین اعتصامی

 


شرکت پرتوصنعت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی - ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت۹۵/۲/۲۵

حضور شرکت پرتوصنعت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پالایش و پتروشیمی

زمان نمایشگاه : ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساعت بازدید : ۹ الی ۱۷

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن ۶ (ستصا) - غرفه ۹۱۲

شرکت پرتوصنعت در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و فاضلاب برق و الکترونیک مازندران - ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵۹۵/۲/۲۵

حضور  شرکت پرتوصنعت در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و فاضلاب برق و الکترونیک مازندران

زمان نمایشگاه : ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

محل برگزاری : مازندران - ساری - کیلومتر 7 جاده نکا - جنب ایران خودرو مرکزی 
نمایشگاه بین المللی سیمان ، بتن ، تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته۹۴/۱۱/۱۰
شرکت پرتوصنعت در هشتمین نمایشگاه بین المللی سیمان ، بتن ، تکنولوژی های ساخت و ماشین آلات وابسته 

20 لغایت 23 دی 1394


نمایشگاه آب و فاضلاب ۹۴/۱۱/۱۰
نمایشگاه آب و فاضلاب در تایخ 4 مهر